Home page » Půjčovna » Bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní pravidla

Závazná bezpečnostní pravidla

 

 • Všichni hráč i a další přítomné osoby jsou povinné se řídit pokyny nájemce.
 • Na hru je možné používat pouze paintballové zbraně splňující zákonné podmínky. Tyto zbraně se smí nabíjet pouze originálními kuličkami.
 • Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah paintballovou kuličkou, musí hráč a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na tváři ochrannou masku. Ochrana zdraví musí být na prvním místě!
 • Střelba je povolena jen ve vyznačeném prostoru a v průběhu hry, nebo na místech, které byly nájemcem určeny k testování a vybíjení zbraní. Mimo hrací prostor musí být zbraň řádně zajištěna a hlavně všech zbraní musí směřovat k zemi. Hranice hrací a zkušební zóny určuje nájemce a musí být označeny páskou.
 • Je zakázaný jakýkoliv fyzický kontakt mezi hráči.
 • Je zakázané střílet, mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazení ochranné masky. Jakmile hráč zjistí v průběhu hry, že v herním prostoru se nachází osoba či osoby, které nemají ochrannou masku, je povinný zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost nájemce.
 • Je zakázané ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky a znečišťovat herní prostor.
 • Hráč nesmí být při hře pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek.
 • Zacházení se zbraní a maskou
  K paintballové zbrani a masce se nechovat hrubě!
  V případě, že zbraň přestane fungovat, zjistěte:
 • zda není zaseklá kulička
 • zda je natažený závěr
 • zda máte tlak v bombě.
 • V žádném případě nedávat do zbraně použité a se země posbírané kuličky. Kuličky po vystřelení a dopadení na zem nabírají vlhkost a mohou vám ucpat hlaveň a znehodnotit další kuličky.

  Paintballovou masku nikdy nepokládáme sklem k zemi. Otíráme zlehka vlhkým a čistým ubrouskem. Vyleštíte papírovým ubrouskem.

  Hmotná zodpovědnost
  Paintballové vybavení zapůjčujeme jen osobám starším 18 let. Za zapůjčení vybavení jste zodpovědni a to i za případné zapůjčení druhé osobě. Při ztrátě nebo zničení zbraně či masky, které nevzniklo standardním opotřebením při hře, ale hrubým zacházením, vám bude zaúčtována cena dle ceníku za zboží mínus amortizace zničené věci.

  Při ohrožování zdraví nebo ohrožení hmotných věcí občanů se vystavujete trestnímu stíhání.